Wprowadzenie do KTP

Введение в КТП

Introduction to the CFTZasada zachowania energii - nie istnieje!

Pogwarki Pinopy

Asymetria magnesów

Uświetniamy!

Totalna frywolność fizyków

Ruch peryhelium
Merkurego

Perihelion motion
of Mercury
 PDF

Mity fizyki XX wieku   PDF(ru)

O przestrzeni i materii

Lipne podstawy teorii fizycznych

Zmiana masy materii - Przyczyny zmian
- Nowe zjawisko

Elektrostatyczny wpływ na magnes    PDF (ru)

- Nowe zjawisko - Zostało potwierdzone doświadczalnie

Jak obejść prawo zachowania energii i mieć niewyczerpane źródło energii, czyli 
Dwa systemy myślenia w fizyce

Tajemnica neutronu - odkryta

Fizykom - Doświadczenia Anatolija Dowżenki

Teoria, która zastąpi STW, OTW i KM, już jest

Pożegnajcie się z STW

Pozdrawiam
studentów fizyki!!!

A propos,szanowni
studenci fizyki...

Dosyć oszukiwania fizyków!!!

Studenci, nie zgadzajcie się na "relatywistyczną lipę"!!!

Uśmiechnijcie się... i odkrywajcie

Jak czytać... 
i wykorzystać...

Dlaczego niemożliwe w FIZYCE jest w FIZYCE możliwe?
(Książka in statu nascendi... odkrycie fundamentalnych własności materii, unifikacja sił i oddziaływań;  pdf  )

Kontrparadoks Księżyca

Innomyślenie

Uczyć się, uczyć się, uczyć się...

Requiem dla teorii?

Requiem for the theory?

Rodzina zjawisk grawitacyjnych

Krótkie opinie:
(Dzisiaj nikt inny tego nie napisze, dlatego ja muszę to napisać.)

Prędkość grawitacji? 
...Ależ to bardzo proste!

Stabilność materii? 
... Ależ to bardzo proste!

Defekt masy?
...Ależ to bardzo proste!

Interferencja za szczelinami? ...Ależ to bardzo proste!

Istota materii, energii, masy, bezwładności?
...Ależ to bardzo proste!

Pole magnetyczne? 
...Ależ to bardzo proste!

Ciemna materia? 
...Ależ to bardzo proste!

Pole elektrostatyczne?
...Ależ to bardzo proste!

Istota energii?
...Ależ to bardzo proste

Простое описание мира  PDF

Bóg, nauka i ateizm

LHC potwierdza KTPG-P

Poszukiwacze fal grawitacyjnych! - Wstydźcie się!!

Dwa powody wstydu dla badaczy fal grawitacyjnych

Programy modelujące dla systemów 
Windows ME i Windows XP:

Gravons20

GyroDrift2010

GyroDrift2010A

Gas2n_A

Gas2n-Merkury

Self-Acceleration.zip

Self-Ac_M1.0256.zip

Self-Organization.zip
 

TestowanieSondy

Eter w doświadczeniach

Gravo2S
 
Drawer
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
  


Przejście doLamusa ==>
Uwaga: Powyżej "link
zimenny" - każda litera to inny link

Home page
Pinopa

( Tekst polski w standardzie: ISO-8859-2)

                            P o w i t a n i e      

                 Prośba Łukasza

  Wiem z doświadczenia

Artykuły krytyczne i wyjaśniające


Książka - zbiór artykułów: 
Ratunek nauki o przyrodzie - Konstruktywna teoria pola
Спасение науки о природе - Конструктивная теория поля
 
Fikcja w życiu i nauce - Unifikacja fizycznych oddziaływań

Фикция в жизни и науке - Унификация физических взаимодействий

Newton odkrywa


Klasyczna fizyka XXI w.

Ograniczone działanie zasady zachowania energii
Ограниченное действие закона сохранения энергии

Masa i jej istota

Efekt Dżanibekowa - praca dla matematyków
Эффект Джанибекова - работа для математиков

Dla badaczy efektu Dżanibekowa
Для исследователей эффекта Джанибекова

Efekt Dżanibekowa - z udziałem 6-ciu cząstek
Эффект Джанибекова - с участием 6-ти частиц

Efekt Dżanibekowa - podstawowa przyczyna
Эффект Джанибекова - основная причина

Grawitacyjno-matematyczne kłamstwo

Гравитационно-математическая ложь

Grawitacyjne oszustwo - dwa tematy
Гравитационное мошенничество - две темы

Dlaczego zwiększa się masa?
Почему увеличивается масса?   PDFEliminacja hucpy z fizyki, Элиминация хуцпы из физики
Elimination of chutzpah from physics  PDF

Zmiany działania atomówИзменения действия атомов
Changes of the atoms work  PDF
  
Ewenement w matematyce,  
Ewenement w matematyce 2
 
Эвенемент в математике,  
Эвенемент в математике 2

Unique in mathematics,  PDF  
Unique in mathematics 2  PDF

Trajektorie planet - wpływ parametrów na kształt orbity

Траектории планет - влияние параметров на форму орбиты

               Trajectories of the planets - impact of parameters                                   on the shape of orbit  PDF

Powinowactwo trajektorii - eliptycznej i odcinkowej

Сродство траекторий - эллиптической и отрезковой

The affinity of the trajectory - elliptical and segmental  PDF

Co to jest energia - Dwa prawa ruchu c.s. pól

Что такое энергия - Два закона движения ц.с. полей

What is the energy Two laws of motion c.s. fields  PDF


Idąc śladami Galileusza
List otwarty do Akademików i Profesorów nauk przyrodniczych na świecie
Шагая следами Галилея
Открытое письмо Академикам и Профессорам естественных наук во всем мире
Following in the footsteps of Galileo  PDF
Open Letter to Academics and Professors of the natural sciences in the worldWzbudzanie kawitacji - inne sposoby
Возбуждение кавитации - другие способы


Kawitacja - Samoprzyśpieszenie molekuł
Кавитация - Самоускорение молекул  PDF


Ładowanie akumulatora bądź kondensatora - Utrata masy
Зарядка аккумулятора или конденсатора -
Уменьшение массы  PDF

Zmiana wiedzy o materii w fizyce i w chemii
Изменение знания о материи в физике и в химии  PDF

Polaryzacja materii w przestrzeni - rodzaje polaryzacji
Поляризация материи в пространстве -
виды поляризации  PDF


Błąd w matematyce
 (pl__ru)  
Pragnienie wiedzy
 (pl__ru)

Epokowe doświadczenie za grosze
Эпохальный эксперимент за копейки  PDF

Matematyczna ciekawostka (
pl__ru)
Pokaz strumieni eteru         Показ потоков эфира  PDF

Prawo znikomego działania w akcji   

Закон ничтожного действия в акции  PDF

Wstyd relatywistów - głupota na dłoni

Стыд релятивистов - глупость на ладони

Magnetyczne wiry - jak one oszukują

Магнитные вихри - как они обманывают  PDF

Magnesowanie - jego wpływ na masę

Магничение - его влияние на массу

Magnetization - its effect on mass  PDF

Dwustuletnie oszustwo w teoretycznej fizyce

Двухсотлетнее мошенничество в теоретической физике  PDF

Przełom w myśleniu i nauce pinopy

Перелом в мышлении и науке пинопы

Nobel za cząstkę Higgsa - Pochwała niewiedzy

Podstawy elektrycznych zjawisk - 
Teoria pracy elektrogeneratora Nowaka

Efekt Magnusa w próżni fizycznej

Jak poprawić Newtona

Как улучшить Ньютона 

How to improve Newton  PDF

Cząstka materii - Korpuskuła i fala

Частица материи - Корпускула и волна  PDF

Efekt Boreal - Prawo znikomego działania

Эффект Бориэль - Закон ничтожного действия

The Boreal effect - Law of insignificant action  PDF

Istota fundamentalnych cząstek materii i oddziaływań

The essence of fundamental particles 
of matter and of interactions  PDF

Fizyczne głupstwo

Physical foolishness  PDF

Rozgłaszanie głupot Kanariowa

Magnetyczne oszustwo

Magnetic fraud  PDF

Stale otwarty konkurs 
"Nowe kierunki w teoretycznej fizyce" -
List otwarty do profesorów fizyki - 
decydentów w sprawach dzisiejszej teoretycznej fizyki i jej przyszłości

Kanareva P.M.  LIST OTWARTY (Oryginał)
Do Prezydenta Rosji V.V. Putina i Prezydenta RAN V.J. Fortova

Atom wodoru - to co najważniejsze PDF  

Атом водорода - то что самое важное  PDF

Renowacja zmysłu krytycyzmu,
czyli Tworzymy inną fizykę

Реновация чувства критицизма,
то есть Создаём иную физику
 PDF

Sem Pinopy czy magnetyczne monopole Jadhav'a?

Magnesy - Nowe badania

Źródła magnetycznego pola NS i EW - Szkicowy projekt

Geneza fundamentalnej zasady materii

The genesis of the fundamental principle of matter  PDF

Anomalia fly-by nie jest tajemnicą

Trzy fizyczne reguły - jedno zjawisko

1. Skutki FOM - Pulsacja cefeid

2. Skutki FOM - Prędkość bodźca

3. Skutki FOM - Zbędność cząstki Higgsa

4. Skutki FOM - Podstawy budowy materii

Последствия Фундаментального Воздействия Материи PDF

KTP - Ilustracja wszechświata

Generator Zacarinina -
Wyższość magnesów EW nad magnesami NS


Jeśli dbacie o to, aby wasze dzieci, wnuki i prawnuki uczyli się logicznej fizyki i zdobywali logiczną wiedzę o przyrodzie, informujcie nauczycieli, którzy uczą fizyki w szkołach średnich i wyższych, że taka fizyka zaczyna się rozwijać na bazie fizycznych idei Pinopy.
Z podstawami nowej fizyki mogą oni zapoznać się zaczynając od artykułu:  Geneza fundamentalnej zasady materii

Wszyscy, którzy pomagają rozpowszechniać fizyczne idee Pinopy, już teraz otrzymują serdeczne podziękowanie Pinopy, a w przyszłości znajdą miejsce we wdzięcznej pamięci przyszłych pokoleń. 

"Odkrycie fizyki na trzecie tysiąclecie"
 

Odpoczywając, dla rozrywki przeczytajcie:
"Nikt nie potrafił, a Einsteinowi się udało", czyli, co odkrył Victor Kvitko, a także przeczytajcie "Co jest oczywiste dla wielu - dla Einsteina i stronników nie istnieje".
Przeczytajcie równie ciekawy artykuł:
"Ogólna zasada względności nie istnieje"

Informacja  - Dla Inwestorów i Menedżerów
Dla zainteresowanych naturą światła -
Dla wnikliwych fizyków, którzy chcą skojarzyć ze sobą doświadczalne fakty z Konstruktywną Teorią Pola -
Rozważania o naturze swiatła 

Koniecznie zobaczcie działający prototyp silnika magnetycznego:

   1. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cL9imBQ2t9E
   2. http://poselenie.ucoz.ru/publ/dejstvujushhij_magnitnyj_dvigatel/6-1-0-343
   3. https://www.youtube.com/watch?v=CDpKqdcDDrQ
   4. http://www.youtube.com/watch?v=zqG-TL0WnjE&feature=endscreen&NR=1

   5. http://www.youtube.com/watch?v=ugGIL-KL5rc

Katalog stron po rosyjsku Arahus.com

Linki do ciekawych miejsc


Uwaga: Komputerowe programy modelujące, które można skopiować na "stronie pinopy", pracują poprawnie na komputerach z systemami Windows ME i Windows XP.

Jeśli chcesz uświadomić sobie, że świadomość i materia są jednym, to przestudiuj wnikliwie Kurs cudów. Informacje otrzymasz na
https://www.facebook.com/pages/kurs-cudowpl/386338341379557
Materia i świadomość jest jednym i tym samym. Wiedzę o duchowej stronie rzeczywistości przekazują  pod adresami:
www.ajnacentrum.pl, http://www.trzecieoko.pl.
KTP - Podstawy ideologii
Wskaźnik energetyczny -
Pozorne zmiany masy i czasu  
     
Энергетический показатель - 
Мнимые изменения массы и времени  PDF
Konsultacje w sprawie SP-struktury
Samoczynny ruch materii
(List do Profesorów fizyki oraz innych osób badających struktury krystaliczne materii, napisany 6 września 2009 r.)
NASA potwierdza KTP
NASA confirms CFT
Konstruktywna teoria pola
 w wersji e-książki w języku rosyjskim
KTP Artykuły związane z NWO, które warto przeczytać.
Fakty fizyki nieba i fundamentalnych oddziaływań
Fakt 1: Oddziaływanie grawitacyjne ciał - jeśli być ścisłym - nie jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości oraz potencjał grawitacyjny ciał nie zmienia się według funkcji hiperbolicznej.
Polowy generator prądu elektrycznego
W polowym generatorze pole musi być odpowiednio skonfigurowane i dopiero wtedy może ono być wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej. Podlegająca konfiguracji właściwość pola jest powszechnie znana i w wielu urządzeniach technicznych wykorzystywana. W przypadku styku dwóch metali ta właściwość pola nosi nazwę potencjału kontaktowego.
O materii - Fundamentalnie
Wszystkie materialne ciała składają się z identycznych pod względem fizycznej natury fundamentalnych składników materii. Te fundamentalne składniki materii zapewniają możliwość powstawania podstawowych mikro- i makroskopowych własności materii, z których najważniejsza jest stabilność układów strukturalnych, przejawiających się w rozmaitych fizycznych, chemicznych, biologicznych, zjawiskach i procesach.
NajWiększe Odkrycie -  Fundamentalna zasada materii
Fundamentalna zasada materii jest podstawą znanych już praw fizycznych oraz nowych, które w fizyce teoretycznej pojawiają się właśnie dzięki zastosowaniu tej zasady. Najbardziej jaskrawym przykładem całej klasy zjawisk, pojawiającej się dla ludzkiej świadomości za pomocą tej zasady, są zjawiska związane z dynamiką samoczynnego ruchu materii.
Nowe narzędzie fizyki
Nowe narzędzie fizyki pozwala po nowemu spojrzeć na wszystkie prawa fizyki, na cały fizyczny świat. To narzędzie pozwala po nowemu interpretować stare, znane już od dawna, fizyczne prawa i zalezności, i odkrywać nowe, które bez tego narzędzia byłyby nieznane.
Złamane zasady fizyki
Trzecia zasada dynamiki Newtona i zasada zachowania energii od trzech stuleci są postrzegane w naukowym świecie jako niepodważalne pewniki. Obecnie te zasady pewnikami już nie są.
Zasady dynamiki Newtona - naturalna geneza 
Nowe zasady dynamiki - wspólny korzeń wszystkich zasad dynamiki
Zasada MPP - Prawda Nieabsolutna  
Принцип МПП - Неабсолютная Истина  PDF
Zasada minimalizacji potencjałów przestrzeni obowiązuje w materii zarówno w skali galaktyk, jaki i w skali atomów.

Rozwój idei Galileusza

       UWAGA,  MIŁOŚNICY NAUK ŚCISŁYCH
FUNDAMENTALNA ZASADA BUDOWY MATERII ILUSTROWANA MODELOWANIEM ZJAWISK FIZYCZNYCH

Taoskop - Program do badania struktury materii
Grawoskop - Program do badania układów planetarnych

Zmodernizowane programy: taoskop Taostand 3 i grawoskop Gravostand 3

Modelujący program komputerowy AtomStand.exe

Programy do modelowania molekuł i nie tylko:
Acceleration, ArtStand1, ArtStand2, ArtStand3, UStandoraz Pomoc do tych programów
Ruch i kołysanie ciał orbitujących w układzie - przykłady modeli do programu ArtStand3

Self-Acceleration.zip

Self-Organization.zip

Fizyczna libracja - jej różne formy, Program Libratom - modelowanie libracji,
modelowanie potencjałowych powłok fundamentalnych cząstek i atomów

Pierwszy Fizyczny Paradygmat, Funkcja PES, Funkcje E i PE,

Acceleration2, ...fragment kodu programu Acceleration2,

LifterStand, ...fragment kodu programu LifterStand,

LifterStand1, ...fragment kodu programu LifterStand1,

Program modelujący Autorotor, kod programu, Functions PES

Program modelujący Elektrostatyka, kod programu

Program modelujący Gravo2S - "wędrujące" wykresy potencjału pola, kod programu

Samoorganizacja struktury materii - jej mechanizm i warunki

Samoprzyśpieszenie - Stabilność - Potencjał kontaktowy - Elektryczność

__________________
Główna idea: Badanie nowych źródeł energii

Prawo znikomego działania i związane z nim zjawiska
   
Informacja przydatna w  razie utrudnionego dostępu do "strony pinopy" http://pinopa.republika.pl/, 
- identyczne materiały czytajcie na: 
http://pinopa.republika.pl/indpl1.html

               Tajemnica Prawdziwego Boga!!!

Lamus braków zrozumienia


 Informacja dla czytelników "stron pinopy": Wszystkie pliki z poniższego wykazu zostały przeniesione (patrz niżej)


na nowa stronę. Obecnie można je skopiować pod poniższym odnośnikami.
Tu można skopiować nastepujące pliki, ktore znajdują się na stronie http://pinopapliki1.republika.pl/:

http://pinopapliki1.republika.pl/Aplikacja_FILE.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/Aplikacja_HLP.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/ArtStand1.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/AtomStand.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/BlowStand1.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/DynamicStand.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/FieldsVoyager.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/GraviStand.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/GyroDrift_exe.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/GyroDrift_Source.rar 
 
http://pinopapliki1.republika.pl/KontAkcel_exe.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/LifterStand1.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/PolAkcel_exe.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/Precesja_exe.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/Prezentacja.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/tw_symulator2.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/tw_symulator21.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/VibrationStand_exe.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/VibrationStand_Source.rar 
 
http://pinopapliki1.republika.pl/Wibraform_exe.rar
http://pinopapliki1.republika.pl/ZhyroDryf_exe.rar 
http://pinopapliki1.republika.pl/Acceleration.zip 
 Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki1.republika.pl/Acceleration2.zip   Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki1.republika.pl/ArtStand1.zip    Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki1.republika.pl/ArtStand2.zip 
   Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki1.republika.pl/ArtStand3.zip    Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki1.republika.pl/AtomStand.zip     Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki1.republika.pl/AutorotorFile.zip    

http://pinopapliki1.republika.pl/BlowStand1exe.zip    Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki1.republika.pl/BS1_Source.zip    
http://pinopapliki1.republika.pl/CrossBill.zip    
http://pinopapliki1.republika.pl/CrossRing.zip    
http://pinopapliki1.republika.pl/Cztery_doswiadczenia.zip    
http://pinopapliki1.republika.pl/Dlaczego_w_fizyce.zip  
 
http://pinopapliki1.republika.pl/DoubleStar.zip    
http://pinopapliki1.republika.pl/DS_Source.zip    
http://pinopapliki1.republika.pl/DynamicStandexe.zip 
   Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki1.republika.pl/Earth_Moon.zip 
 brak HLPUK20G
http://pinopapliki1.republika.pl/ElektrostatykaFile.zip    
http://pinopapliki1.republika.pl/Ex1.zip      
http://pinopapliki1.republika.pl/Ex10comp.zip     
http://pinopapliki1.republika.pl/Ex11comp.zip 
    
http://pinopapliki1.republika.pl/Ex12comp.zip      
http://pinopapliki1.republika.pl/Ex13comp.zip      
http://pinopapliki1.republika.pl/Ex15comp.zip      
http://pinopapliki1.republika.pl/Ex2.zip     
http://pinopapliki1.republika.pl/Ex3.zip     
http://pinopapliki1.republika.pl/Ex4.zip     
http://pinopapliki1.republika.pl/Ex5.zip     
http://pinopapliki1.republika.pl/Ex9comp.zip     
http://pinopapliki1.republika.pl/FieldLifter.zip 
http://pinopapliki1.republika.pl/File.tao.zip 
    
http://pinopapliki1.republika.pl/FourCross.zip 
http://pinopapliki1.republika.pl/Functions PES.zip 
    
http://pinopapliki1.republika.pl/GlueFunc.zip 
http://pinopapliki1.republika.pl/Gp48-5-1F5.zip 
    
http://pinopapliki1.republika.pl/Gp48-5F5.zip     
http://pinopapliki1.republika.pl/Gp48F5.zip     
http://pinopapliki1.republika.pl/Gp48F5.exe.zip 
    
http://pinopapliki1.republika.pl/Gravity.zip 
http://pinopapliki1.republika.pl/Gravo2S.zip
 
http://pinopapliki1.republika.pl/Gravons20.zip 
http://pinopapliki1.republika.pl/Gravostand3.zip 
http://pinopapliki1.republika.pl/KodAutorotor.zip 
    
http://pinopapliki1.republika.pl/KodElektrostatyka.zip 
    
http://pinopapliki1.republika.pl/KodGravo2S.zip 
    
http://pinopapliki1.republika.pl/KodLibratom.zip 
    
http://pinopapliki1.republika.pl/Libration.ato.zip 
http://pinopapliki1.republika.pl/Mass.zip 
http://pinopapliki1.republika.pl/model_v022.zip 
http://pinopapliki1.republika.pl/Orbita.zip 
http://pinopapliki1.republika.pl/PakietMaruchina.zip 

http://pinopapliki1.republika.pl/S-ce_Gp48F5.zip    
http://pinopapliki1.republika.pl/S-ce_Tp48F5.zip   
http://pinopapliki1.republika.pl/Self-Acceleration.zip   Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki1.republika.pl/Self-Organization.zip  
Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki1.republika.pl/Shell.ato.zip    
http://pinopapliki1.republika.pl/tao.File.zip    
http://pinopapliki1.republika.pl/Text.zip.zip    
http://pinopapliki1.republika.pl/Tp48F5.exe.zip   
http://pinopapliki1.republika.pl/TugPush.zip     
natomiast niżej wymienione pliki znajdują się (patrz niżej)
 
na stronie http://pinopapliki2.republika.pl/:
http://pinopapliki2.republika.pl/File_avi.rar   
http://pinopapliki2.republika.pl/File_exe.rar 
http://pinopapliki2.republika.pl/GyroDrift_exe.rar 
http://pinopapliki2.republika.pl/Precesja_exe.rar 
http://pinopapliki2.republika.pl/VibrationStand_exe.rar 
http://pinopapliki2.republika.pl/Cwicz_dwa_prawa.zip 
 
http://pinopapliki2.republika.pl/Cztery_doswiadczenia.zip   
http://pinopapliki2.republika.pl/Defekt_M.zip   Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki2.republika.pl/Drawer.zip     
http://pinopapliki2.republika.pl/Gas2n_A.exe_ZD.zip   Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki2.republika.pl/Gas2n_A_exe.zip   Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki2.republika.pl/Gravo2S.zip      
http://pinopapliki2.republika.pl/GyroDrift2010.zip    Help_pl_ru_uk  
http://pinopapliki2.republika.pl/GyroDrift2010A.zip
  Help_pl_ru_uk 
http://pinopapliki2.republika.pl/Merkury.zip 
Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki2.republika.pl/PaczkaNucleonStand.zip   Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki2.republika.pl/PredkoscBodzca.zip    
 
http://pinopapliki2.republika.pl/Program_Gravons20.zip   brak HLPUK20G
http://pinopapliki2.republika.pl/Pulsacja.zip       
http://pinopapliki2.republika.pl/Self-Ac_M1.0256.zip   Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki2.republika.pl/TestowanieSondy.zip  
  Help_pl_ru_uk
http://pinopapliki2.republika.pl/Uklad_Z-K_file.leo.zip     


 

                                   


"Kącik nowej nielogicznej wiedzy"
albo
"wiedza, która nadaje się do kąta"


 

           ratunek.nauki(at)onet.pl