Asymetria pola magnetycznego

Dotychczas przeprowadzone doświadczenia wykazują pojawienie się fizycznego efektu w postaci asymetrii pola w skali makroświata.
W celu potwierdzenia hipotezy o możliwości powstania asymetrii pola magnetycznego zaplanowano, a potem wykonano doświadczenie potwierdzające taką możliwość. W celu sprawdzenia słuszności hipotezy zastosowano układ pomiarowy przedstawiony na rysunku poniżej (Rys. 1), na którym widać konfigurację ułożenia magnesów i ich zamocowania oraz wartości uzyskane podczas pomiarów.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów widać wyraźnie, że rozdzielczość pomiarowa wagi jest znacznie mniejsza niż uzyskiwane wartości pomiarowe.
To proste doświadczenie pokazuje jedynie na fakt występowania danego zjawiska - na możliwość powstania asymetrii pola magnetycznego w skali makroskopowej. Poniższe dwa rysunki przedstawiają możliwe dla realizacji schematy przyrządów do dokładnych pomiarów wartości sił oddziaływania pomiędzy magnesami.

Stanowisko do badania oddziaływania zespołów magnetycznych (przedstawione na rys. 3.) jest przeznaczone do badania układów magnesów, które są wykorzystywane w konstrukcji silników magnetycznych. Przykładowy układ magnesów jest pokazany na poniższym rysunku.

Źródłem tego rysunku była strona http://poselenie.ucoz.ru/publ/dejstvujushhij_magnitnyj_dvigatel/6-1-0-343, na której można obejrzeć prezentację silnika magnetycznego.