A propos, szanowni studenci fizyki...
Parafrazując znane powiedzenie: młodzież jest przyszłością narodu, można powiedzieć, że studenci są przyszłością nauki... a studenci fizyki są szczególnie predestynowani do tego, aby mocno wpływać i na rozwój nauki o świecie, i na kształtowanie naukowego światopoglądu. Od was, studenci fizyki, zależy, czy w przyszłości potraficie widzieć i pokazywać innym świat fizyczny jako w pełni wyobrażalny i logiczny, czy też nadal będzie on "niewyobrażalny  i pełen paradoksów", czyli taki, jakim go w dwudziestym wieku uczynili fizycy relatywiści.
Na "stronie pinopy" macie niepowtarzalną okazję zobaczyć budowę od podstaw, poczynając od fundamentalnych składników materii,  wyobrażalnego i logicznego świata materialnego. Jest to świat wypełniony konkretnymi układami strukturalnymi materii, które zachowują się w przewidywalny sposób, które można obliczać i na tej podstawie modelować - dosłownie i w przenośni.

*     *     *

Proponuję przeczytać wywiad na http://conference.km.ru/conference/index.asp?data=17.02.2006%209:00:00&archive=on .